Browsing Category

زایمان در آب

زایمان در آب

زایمان در آب ویکی نی نی:ایمان در آب یک زایمان طبیعی است که ضمن درد کمتر نیازی به استفاده از داروهای بی حسی ندارد.در…