کم کردن وزن پس از زایمان

235
کم کردن وزن پس از زایمان

ویکی نی نی:یک زن باردار دردوران,بارداری,بطور متوسط بین ۹ الی ۱۳ کیلوگرم افزایش وزن پیدا میکند . و بهنگام  تولد نوزاد ۷- ۶ کیلوگرم ازوزن بدن مادرکم میشود و مدتی  زمان احتیاج هست که دراثر شیردهی  باقی  اضافه وزن مادرازبین برود.
البته مدت زمانی نیازاست تا وزن بحالت پیش ازبارداری,بازگردد . بیشتر مادران وزن طبیعی خودرادرطول ۱۲- ۸ ماه پس از زایمان بدست می آورند. دراین زمان مادران نیازمند استفاده ازبرنامه غذایی مناسب میباشند زیرادراین زمان شیردهی باعث ازدست دادن مقادیر زیادی چربی ازبدن آنها میشود .
درعین حال به،مادران توصیه میشود که عجله نکنند و بلافاصله پس ازتولد نوزاد، خودرادرگیر رژیم های سخت و طاقت فرسا نکنند. پیش ازهر کاری تا پایان سه ماهه اول تولد نوزاد خودصبر کنید.دراین مدت فقط غذاهای مناسب و سالم بخورید و تحرک کافی داشته باشید .
برای کم کردن وزن خود پس از زایمان رعایت نکات زیر الزامیست:

Postpartum weight loss
کم کردن وزن پس از زایمان

ازبدن خودبخوبی مراقبت کنید:
دردوران بارداری’بدن دچار تحولات زیادی میگردد و تحت فشار زیادی قرار میگیرد.و همینطور پس ازبارداری’اگر کودک راباشیر خودتان تغذیه میکنیدنیازتان  به،دریافت کالری درطول روز بیشتر میشود پس بایستی غذای مناسب به،میزان کافی بخورید تا سالم و سلامت بمانید.
غذای مفید و باارزش غذایی بالا مصرف کنید:
شمابایستی رژیم غذایی مناسب ازهمه گروههای غذایی ,که  این رژیم باید حاوی مواد معدنی , ویتامینها و فیبر بمقدار زیاد باشد. وبرای کاهش وزن خود پس از زایمان ازخوردن غذا های نامناسب  پر کالری و شیرینی جات خودداری کنید.
برای کاهش وزن رژیم سخت نگیرید:
گرفتن رژیمهای سخت پس از زایمان و درزمان شیردهی کار صحیحی نیست و باعث میشود بدن شمادچار فقر و کمبود ویتامین شود و احتمال چاق شدن مجددشمازیاد است .

پس اززایمان ورزش راشروع کنید:
بهترین زمان شروع ورزش ۶ هفته پس از زایمان طبیعی است . و این مدت برای سزارین ممکن است به،شش ماه هم افزایش داشته باشد . دراین زمینه باپزشک خودمشورت نمایید . روزانه ۳۰ دقیقه ورزش منظم داشته باشید. ابتدا ازمقدار کم مثلآ ۱۰ دقیقه درروز و باشدت کم شروع کرده و بتدریج مدت و شدت آن راافزایش دهید . نوع ورزشی که انجام می دهید باید متناسب باوضعیت جسمانی شماباشد .ورزش انرژی راافزایش می دهد و کمک می کند بدن شمابحالت اول خودبازگردد. میتوانید ابتدا ازورزشهایی مانند یوگا و یا پیاده روی آغازکنید.
صبور باشید:

Postpartum weight loss
کم کردن وزن پس از زایمان

اهداف واقع بینانه برای خودتعیین کنید.صبور باشید و باخودمهربان رفتار کنید.چنانچه روزی ناپرهیزی داشتید کلا رژیم خودراترک نکنیدو دوباره به،روال قبل بازگردید و سعی کنیدآن راجبران کنید.
تکنیک های آهسته غذاخوردن را، یاد بگیرید:
این تکنیکها باعث میشوند شمادرمدت زمان بیشتری حجم غذای کمتری راوارد بدن خودکنید. و همین امر باعث ایجاد عادت غذایی درست درشمامیشود ومیتوانید ازاین طریق همیشه خوش اندام باشید .
میان وعده های سالم راانتخاب کنید:
معمولا میان وعدهایی که انتخاب میشود پرکالری و پرچرب میباشد .شمابرای داشتن اندامی ایده آل همیشه میوه و میان وعده های سالم دردسترس داشته باشید تا بتوانید به، راحتی ازآنها استفاده کنیدو بهانه ای برای خودباقی نگذارید.
آب بنوشید :
برای حفظ و برقراری متابولیسم بدن خودروزانه هشت لیوان آب بنوشید .
بایک مشاور تغذیه تماس بگیرید :
برای برگشتن به,وزن پیش ازبارداری’شمابامشاوره و راهنمای صحیح میتوانید هم وزن خودراکم کنیدو هم به,بدن خودآسیب وارد ننمایید .

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.