چگونه رفتارهای شما در هفته‏ های اول و دوم بارداری بر تکامل جنین تأثیر می ‏گذارند

301

طی دو هفته اول تکامل جنینی ، سلول‏ها مانند مراحل اولیه رشد در معرض موقعیت‏ها و مواد خطرناک هستند، آنها یا کاملاً از بین می ‏روند یا پس‏ زده می ‏شوند.

در این حالت حاملگی تکامل نخواهد یافت.

هیچ وقت برای فکر کردن در مورد این موضوع که چگونه رفتارها و فعالیت‏های شما بر جنین در حال رشدتان تأثیر می ‏گذارند، دیر نیست.

بسیاری از موادی که به ‏صورت طبیعی مصرف می ‏کنید بر جنین شما تأثیر نامطلوب دارند.

این مواد عبارتنداز: مواد مخدر، تنباکو، الکل و کافئین.

هر دو این موارد می ‏توانند به جنین در حال تکامل آسیب برسانند.

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.