چگونه رفتارهای شما بر تکامل جنین تأثیر می ‏گذارند؟

49

با پیشرفت بارداری ،افزایش وزن شما نیز ادامه پیدا می ‏کند. ممکن است سریع‏تر از هر زمان دیگری  در دوران بارداری  وزن اضافه کنید. با این حال، بخش بزرگی از این اضافه وزن مربوط به شما نیست؛ جنین در حال وزن‏گیری  است! در این دوره، رشد جنین افزایش پیدا کرده است و نزدیک به ۲۲۴ گرم در هفته یا بیشتر به وزن بدن او افزوده می ‏شود!

به مصرف غذاهای  مناسب ادامه دهید. احتمال دارد که سوزش سردل بیشتر شما را ناراحت کند، چرا که جنین روی  معده فشار وارد می ‏کند. شاید مصرف چندین وعده غذایی  کم حجم برای  شما بهتر از خوردن سه وعده غذایی  پرحجم باشد.

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.