چه ارتباطی بین چاقی و ناباروری وجود دارد؟

113
چه ارتباطی بین چاقی و ناباروری وجود دارد؟

ویکی نی نی:در چاقی چند مکانیسم وجود دارد که می تواند به نوعی با ناباروری ارتباط پیدا کند. اولین مکانسیم این است که نسج چربی باعث ایجاد مقاومت به انسولین در بدن می شود و به همین دلیل دیابت در افراد چاق شایع تر است. در انسولین، عامل خطر یا هورمونی وجود دارد که چرخه اعمال تخمدان برای تخمک گذاری نقش مهمی را ایفا می کند. زمانی که مقاومت به انسولین ایجاد می شود، آن عامل شبیه انسولین در بدن به عنوان انسولین شناخته و به آن نیز مقاومت ایجاد می شود و باعث می شود، خانم چاق دچار عدم تخمک گذاری یا تخمک گذاری غیر موثر با فواصل زیاد شوند.
این مکانیسم باعث کم زایی می شود یا در درجات شدیدتر نازایی را به دنبال خواهد داشت.
دکتر زهرا نصیری

Infertility and obesity

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.