ورزش برای هفته چهارم بارداری

97

روی زمین بنشینید، پایتان را نزدیک بدنتان آورده و مچ پایتان را به حالت متقاطع قرار دهید.

از فشار مستقیم روی زانوهایتان یا داخل ران استفاده کنید.

تا ۱۰ بشمارید و استراحت کنید. این عمل را ۴ یا ۵ بار تکرار کنید.

بعد دستهایتان را زیر زانویتان قرارداده و مستقیم با زانویتان به پایین فشار دهید درحالی ‏که فشار را با دستتان نگه می ‏دارید .

تا ۵ بشمارید و بعد استراحت کنید. تعداد فشارها را تا جایی که می ‏توانید افزایش دهید.

۱۰ فشار را ۲ بار در روز انجام دهید. این نرمش عضلات لگنی و ماهیچه چهار سر را تقویت می ‏کند.

ویکی نی نی  wikinini.com

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.