ورزشی برای هفته پنجم بارداری

163

پشت یک صندلی  را به آرامی  فشار دهید و نگه دارید، روی  پایتان که به عرض شانه باز است بایستید، وزن بدنتان را روی  پاشته بیاندازید و تن خود را راست کنید. زانو را خم کنید و پایین تنتان را در موقعیت نیمه نشسته قرار دهید. پشتتان را نچرخانید. موقعیت چمباتمه را به مدت ۵ ثانیه حفظ کنید بعد صاف شوید و دوباره همین حرکت را شروع کنید.

با ۵ بار شروع کنید و آن را به ۱۰ بار برسانید. این نرمش لگن و عضلات آن و عضلات ران و سرینی  را تقویت می ‏کند.

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.