ورزشی برای هفته هفتم بارداری

102

با پهلوی  راست خود در کنار مبل یا صندلی  محکمی  بایستید. مبل یا صندلی  را با دست راست خود نگه‏ دارید و پای  راست خود را بالا بیاورید و روی  دسته مبل قرار دهید.

به ‏طرف جلو خم شوید تا کششی  در پای  خود احساس کنید. به مدت ۱۰ ثانیه در این حالت باشید. با پای  چپ نیز این کار را تکرار کنید. این حرکت عضلات ران و پی  زیر زانو را تقویت می ‏کند.

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.