ورزشی برای هفته هشتم بارداری

97

روی  زمین در موقعیت راحتی  بنشینید. زمانی  که دست راستتان را بالای  سرتان می ‏برید نفس بکشید. تا جایی  که می ‏توانید بالا ببرید، تا از ناحیه کمر کشیده شوید.

آرنج خود را خم کنید و دستتان را درحالی ‏که نفستان را بیرون می ‏دهید در طرفین بدنتان پایین آورید. در سمت چپ نیز این کار را تکرار کنید.

۴ تا ۵ بار در هر سمت این کار را انجام دهید. درد قسمت فوقانی  پشت و کشش و گرفتگی  بازوها و گردن و پشت با این حرکت تسکین می ‏یابد.

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.