ورزشی برای هفته نوزدهم

112

با ۲ فوت فاصله از دیوار به طرف سمت راست خود بایستید. پای چپ خود را ۱۲ اینچ (cm54/2×۱۲) جلوتر از پای راست قرار دهید. هر دو زانو را به آرامی خم کنید. دست راست خود را برای  حمایت به دیوار تکیه دهید. دست چپ خود را بالا آورده و به طرف دیوار بکشید و سرتان را خم کنید. بعد سرتان را با دست چپ خود طوری که گوش راستتان را لمس کنید بگیرید. ۵ ثانه آن را نگهدارید. به موقعیت ایستاده اولیه برگردید. ۵ مرتبه این کار را تکرار کنید، سپس بچرخید و با دست راست خود این کشش راانجام دهید. این ورزش عضلات پهلو و کمر را تحت کشش قرار می ‏دهد.

 

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.