ورزشی برای هفته سی و یکم

91

روی  یک صندلی  یا روی  زمین بنشینید. انگشتان خود را پشت سرتان قفل کرده و آرنجتان را باز نگه دارید. نفس کشیده و دستان خود را هل دهید. درحالی ‏که انگشتان شما هنوز در هم قفل شده‏اند، دستتان را به‏ طرف سقف بالا ببرید، نفس خود را پس داده و دستتان را به موقعیت پشت سرتان برگردانید. ۵ مرتبه این کار را تکرار کنید. این حرکات عضلات شانه و دستان را تقویت می ‏کند.

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.