ورزشی برای هفته سی و ششم

99

 

برای  کمک به وضعیت بدن، روی  زمین بایستید یا بنشینید و دستتان را پشت خود قفل کنید. دستتان را بکشید تا احساس خوبی  از کشش در قسمت فوقانی  قفسه سینه و فوقانی دست ‏ها به شما دست دهد. تا ۵ بشمارید سپس دستان را پایین آورید. هشت مرتبه این حرکت را تکرار کنید. این نرمش عضلات دست و پشت را کشیده و قسمت فوقانی  قفسه سینه را بسط می ‏دهد.

 

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.