ورزشی برای هفته بیست و یکم

65

 

مانند ورزش کژل، می ‏توانید این ورزش را در هر مکانی  انجام دهید. بنشینید یا بایستید،نفس عمیق بکشید.درحالی ‏که نفس می ‏کشید،عضلات شکم خود را مانند زمانی که زیپ شلوار خود را بالا می ‏کشید سفت کنید. ۶ تا ۸ بار این کار را انجام دهید. این حرکت عضلات شکم را تقویت می ‏کند.

ورزش دوم را بعد از اینکه مدت طولانی نشستید انجام دهید، مانند زمانی که پشت میز یا در ماشین یا در هواپیما نشسته‏اید یا حتی  وقتی که مدت طولانی  ایستاده‏اید. وقتی  مجبور شوید در یک مکان مدت طولانی  بایستید، با یک پا به آرامی  به طرف جلو گام بردارید. همه وزن خود را روی  پای  خود بیندازید برای چند دقیقه، در مورد پای دیگر هم مشابه عمل کنید. این نرمش عضلات پا را تقویت می ‏کند.

 

 

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.