ورزشی برای هفته بیست و پنجم

122

در لبه یک صندلی  که پشتی  صافی  دارد بنشینید. دستتان را در مقابل خودتان تا کنید، به اندازه بازویتان و به آرامی کمی به جلو مایع شوید. در این موقعیت، پای  چپ خود را بلند کنید و مانند شکل روی  زمین قرار دهید و ۵ ثانیه نگهدارید. مطمئن شوید که کاملاً صاف نشسته‏ اید. پای  چپ خود را پایین بیاورید. این عمل ۵ مرتبه در هر پا تکرار کنید. این نرمش‏ ها عضلات شکمی و ران و پایین پشت (کمر) را کشیده و تقویت می ‏کند.

 

 

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.