ورزشی برای هفته بیست و ششم

83

روی  زمین بنشینید و زانوهایتان را خم کنید تا پایتان روی  زمین قرار گیرد. زانوهایتان را به فاصله ۱۲ اینچ دور از هم نگهدارید. با دستانتان زیر ران هایتان را نگهدارید، سپس به آرامی  به عقب بکشید. تا دستتان مستقیم و صاف شود. پایتان را روی  زمین نگهدارید تا به موقعیت شروع ورزش برگردید. این حرکات را ۸ مرتبه تکرار کنید. این نرمش‏ها عضلات شکمی و داخلی  ران و نشیمنگاه را تقویت می ‏کند.

 

 

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.