نکات غذایی ویژه مادرانی که به فرزندانشان شیر می دهند(ویدئو)

122
نکات غذایی ویژه مادرانی که به فرزندانشان شیر می دهند(ویدئو)

ویکی نی نی:درسته که داشتن فرزند یکی از شیرین ترین لذت های زندگی است. اما همین فرزند مسئولیت هایی را به دوش مادر می گذارد که باید آنها را به نحو احسن انجام دهد. در ماه های اول تولد بزرگترین مسئولیت مادرشیرده، دادن شیر مناسب و غنی به نوزاد است زیرا این شیر مادر است که به رشد نوزاد و تامین نیازهای تغذیه ای او کمک می کند. از این رو مادر باید در این دوران بیشتر از همیشه مراقب تغذیه خود باشد.

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.