ناباروری و نازایی در زنان و مردان

120
ناباروری و نازایی در زنان و مردان 

ویکی نی نی:اگرچنانچه بیش ازیک سال (برای افراد  بالای ۳۵ سال ، حدود ۶ ماه) بطور منظم و بدون استفاده ازلوازم پیشگیری رابطه جنسی داشته‌اید، اما باردار نشده‌اید جهت بررسی علل ناباروری در خود و یاهمسرتان به،پزشک متخصص مراجعه نمایید. تقریباً ۹۰ درصد نازایی ها، میتوانند باموفقیت درمان شوند.
ناباروری میتواند ازمشکل باروری در یکی اززوجین  و یاحاصل ترکیبی ازعوامل در هر دو طرف ناشی شود که,شروع و یاتداومبارداری را دچار مشکل مینماید.
مراحل بارداری موفق:
-تخمک گذاری در بدن زن
-آمیزش بموقع و در زمان تخمک گذاری
-رسیدن اسپرم به،تخمک در لوله های رحمی و انجام عمل لقاح
-انتقال و لانه گزینی تخمک بارور شده به،رحم
اگر چنانچه در روند بارور سازی تخمک و انتقال آن به،رحم مشکلی وجود داشته باشد این عمل صورت نمیپذیرد و زن و شوهر بایستی بصورت تخصصی مورد بررسی قرار گیرند. ناباروری زوجین می تواند ناشی ازمشکل یکی اززوجین و یاهر دوی آنهاباشد. بطور کلی:
– در یک سوم موارد، علت نازایی به،مشکل باروری مرد برمیگردد.
– ودر یک سوم دیگر ازموارد، علل ناباروری به،مسایل مربوط به،ناباروری زن برمیگردد.
– در سایر موارد، یعنی یک سوم دیگر، علت این مشکل یا ناشناخته است و یا ازوجود مشکل در باروری زن و مرد باهم ناشی میشود.

Infertility and sterility in women and men
ناباروری و نازایی در زنان و مردان

علل بروز ناباروری و نازایی در مردان

معمولا ناهنجاری در تولید و یاعملکرد اسپرم هامیتواند باعث بروز مسایل ناباروری در آقایان گردد دلیل مشکلات متعددی باشد؛
-مشکلات ساختاری و فیزیکی بیضه در مردان مانندعدم بیرون آمدن کامل بیضه هاازشکم بطور مادرزادی.
-وجود اختلالات ژنتیکی خاص نظیر فیبروز سیستیک در آقایان که,ممکن است منجر به, ناباروری در آنهاگردد.
-مشکلات بالینی و بیماریهامزمن مانند  دیابت و یاعفونت هایی نظیر اوریون. و یاسرطان بیضه.
-مشکلات ثانویه مانند بزرگ شدن وریدهای درون کیسه بیضه و واریکوسل که,باعث افزایش دمای بدن در ناحیه تناسلی میگردد و این تغییر دما میتواند به,تغییر شکل اسپرم هاو کاهش تعداد اسپرم های سالم منجر شود.ویامشکلاتی نظیر بسته شدن و انسداد مجاری بیضه هاو یاآسیب و وارد شدن ضربه,به,اندام تناسلی مردانه میتوانند باایجاد مشکل در انتقال اسپرم، به, ناباروری در مردان منجر شوند.
-اشکال در انتقال اسپرم هامیتواند بدلیل مشکل در روابط جنسی باشد، مشکلاتی مانند زود انزالی، انزال برگشت دهنده ( که,در این حالت ، اسپرم هابدلیل وارد شدن به,آلت در هنگام اورگاسم به,مجاری مثانه وارد می شوند)
-عوامل محیطی مانند تماس باآفت کش هاو سایر ترکیبات شیمیایی و رادیواکتیو و یاسابقه درمانهای خاص نظیر مصرف استروئیدهای آنابولیک و یا،سوء مصرف حشیش، مواجهه مکرر باگرما نظیر حمام بخار و سونا (باافزایش دمای بدن) می تواند تولید اسپرم هارا دچار اختلال کند.

-عوارض ناشی ازبیماریهای سرطانی و روشهای درمان آن، مثل پرتودرمانی و شیمی درمانی میتواند تولید اسپرم را درمردان دچار مشکل بنماید و البته در بسیاری ازموارد این آسیبهابسیار شدید خواهد بود.

دلایل ناباروری و نازایی در زنان

ممکن است یکی ازدلایل ناباروری زوجین وجود مشکلاتی در ساختار فیزیکی زن باشد . برای پیگیری و کشف مشکل بایستی آزمایشات تخصصی بر روی زن صورت پذیرد .
-وجود اختلال در تخمک گذاری بانوان که,مانع آزادشدن تخمک ازتخمدانهامیشود.
-بروز مشکلات هورمونی مانند سندرم تخمدان پلی کیستیک که,باعث کاهش ترشح هورمونهای زنانه و افزایش هورمون تستوسترون میگردد  و همینطور هیپرپرولاکتینمی یاترشح بیش ازحد هورمون پرولاکتین یاهورمون شیر که,باعث بروز مشکلات ناباروری در زنان میگردد.
-ناهنجاریهای فیزیکی اندام و مشکلات رحم و گردن رحم نظیر بازبودن دهانه رحم و یاموکوس گردنه رحم، یابروز مشکلات ساختاری در شکل و فضای رحم نیز ازدلایل نازایی در زنان است.
-وجود توده های خوش خیم در دیواره رحم مانند فیبروم رحم که,جز مشکلات شایع در زنان  است  که,در موارد کمی میتواند باایجاد انسداد در لوله های رحمی، دلیل ناباروری در زنان باشد. در بیشتر موارد فیبروم هاباتغییر شکل فضای داخلی رحم، مانع لانه گزینی سلول لقاح یافته در رحم میشوند.
-بیماریهای التهابی لگن در خانمها، مخصوصا عفونتهای دستگاه که،باعث آسیب رساندن و یاانسداد لوله های فالوپ (لوله رحمی) میشود.
-بیماریهای غده تیروئید که،شامل پرکاری و کم کاری تیروئید است ،که،باعث ایجاد اختلال در سیکل های قاعدگی ماهانه میگردد و به’بروز ناباروری در خانم هامنجر میشود.
-اندومتریوز نیز ازعلل نازایی در زنان است و زمانیکه،که،بافت داخلی رحم در خارج آن رشد کند. این اختلال اغلب به’ناهنجاری های،تخمدان ، رحم و لوله های، فالوپ منجر خواهد شد.
-نارسایی اولیه تخمدان هاکه،منوپوز یا،یائسگی زودرس نیز نامیده می شود، در زمان کم کار شدن تخمدان  اتفاق می افتد و باعث میشود قاعدگی قبل ازچهل سالگی متوقف شود.ازعوامل بروز یائسگی زودرس بیماریهای, سیستم ایمنی، درمانهای، شیمی درمانی و رادیوتراپی و نیز سیگار کشیدن هستند.
-بیماریهای مرتبط بابلوغ و فقدان قاعدگی آمنوره، بیماریهای سلیاک یاهمان عدم تحمل گلوتن، کوشینگ، کم خونی داسی شکل، بیماریهای کلیوی و دیابت نیز می توانند بر باروری زنان تاثیر بگذارند.
-ناباروری که،در نتیجه مصرف بسیاری ازداروهامخصوصا داروهای, ضدبارداری و هورمونی باشد. در بیشتر موارد، مخصوصا در مواردی که،دارو تحت نظر پزشک معالج مصرف شود، باتوقف مصرف دارو قدرت باروری به;فرد بازخواهد گشت.
-سایر عوامل می تواند شامل ورزش بیش ازحد، اختلالات غذاخوردن، آسیب و یا،تومورهاباشد.

امروزه بابررسی مسایل مختلف در آقایان و سپس در خانمهاو کشف مشکلات طرفین میتوان بادرمانهای, معمول مسایل ناباروری را پشت سر گذاشت . زوجین باکاهش استرس و درک منطقی و علمی این مساله میتوانند مساله ناباروری و نازایی را پشت سر بگذارند.

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.