محاسبه روز بارداری، سن جنینم چقدر است؟

175
با مشخص نمودن زمان تخمک گذاری هم می‌توانید احتمال بارداری خود را افزایش دهید و هم در پیشگیری از بارداری موفق تر عمل کنید.
راسخون: طول مدت بارداری شما از طریق یک قاعده و اصل قدیمی محاسبه می‌شود؛ یعنی از هنگامی که تصور می‌شود عمل لقاح در طی دوران قاعدگی‌تان انجام گرفته است، اگرچه اکنون می‌دانیم که عمل لقاح معمولاً بعد از تخمک گذاری صورت می‌گیرد که ۹ تا ۱۸ روز پس از شروع آخرین دوره قاعدگی می‌باشد. این روش قدیمی هنوز هم برای محاسبه تاریخ بارداری شما مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین، تعداد هفته‌های بارداری و سن جنین شما همواره از روی نخستین روز از زمان آخرین دوره قاعدگی شما محاسبه می‌شود. منظور از سن جنین، تاریخ نخستین روز از زمان آخرین دوره قاعدگی شما می‌باشد که در واقع سن خود جنین نیست، بلکه سن مراحل تکوینی جنین است. در نتیجه، این تاریخ‌ها با تاریخی که پزشک یا ماما به شما می‌دهد، مطابقت دارد و بنابراین، برای شما سردرگمی ایجاد نخواهد کرد.
سن جنین به دو صورت محاسبه می‌شود: روش اول، سن دقیق و واقعی جنین از زمان لقاح است که طول دوره جنینی در این حالت ۳۸ هفته می‌باشد. روشی دیگر که کاربردی‌تر است و مورد استفاده متخصصان زایمان قرار می‌گیرد، از اولین روز آخرین قاعدگی طبیعی فرد محاسبه می‌شود و طول بارداری در این روش، ۴۰ هفته است.

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.