قرص ضد بارداری و کوچک‌شدن مغز!

175
قرص ضد بارداری و کوچک‌شدن مغز!

ویکی نی نی به نقل ازایسنا: محققان دریافتند، دو منطقه مغزی مهم در زنانی که از قرص ضدبارداری استفاده می‌کنند، نازکتر هستند؛ این مناطق مسئول تصمیم‌گیری و پردازش احساسات هستند.

قشر اوربیتوفرونتال جانبی و قشر کمربندی خلفی می‌توانند در واکنش به هورمون مصنوعی موجود در داروی ضدبارداری، کوچک شوند. مواد مصنوعی موجود در این داروها، از تغییرات محرک هورمون‌های طبیعی در شکل و عملکرد مغز جلوگیری می‌کند.
Birth control pills
در این پژوهش، محققان ۹۰ زن را مورد بررسی قرار دادند که ۴۴ نفر از آن‌ها تحت درمان کنترل ترکیبی بارداری قرار داشتند و ۴۶ زن دیگر از هیچ نوع درمانی استفاده نمی‌کردند.

اسکن‌های مغزی نشان داد که قشر اوربیتوفرونتال که مسئول تصمیم‌گیری است و کمربندی خلفی که به پردازش احساسات می‌پردازد، در افرادی که از قرص ضدبارداری استفاده می‌کردند، کوچکتر از حد میانگین بود.

محققان هنوز مطمئن نیستند که این کوچک شدن دائمی باشد و اکنون در حال برنامه‌ریزی برای تحقیقات بیشتر هستند. این پژوهش همچنین مشخص نکرد که آیا تغییرات در ضخامت قشر اوربیتوفرونتال، در تغییرات رفتاری زنانی که قرص مصرف می‌کردند، بازتاب داشت یا خیر.

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.