فیلم از زایمان و فروش آن به خانواده نوزاد!

170
ویکی نی نی به نقل از رجانیوز: فیلمبرداری از مراحل زایمان سزارین در برخی از بیمارستانها راهی جدید برای کسب درآمد بیشتر است به طوری که رئیس اداره سلامت مادران وزارت بهداشت این اقدام را در صورتی که با توافق بیمار انجام شود بدون اشکال قانونی عنوان کرده است.
دکتر مریم خوشیده اظهار داشت: تا جایی که ما اطلاع داریم این قبیل کارها برای کسب درآمد بیشتر در بیمارستانهای خصوصی انجام می شود.
وی، دریافت هرگونه مبلغی بابت فیلمبرداری از مراحل زایمان سزارین را که با توافق بیمار انجام شود، فاقد اشکال قانونی دانست.

برخی بیمارستانها برای اینکه بتوانند هزینه بیشتری از بیمار دریافت کنند، دست به ابتکار زده و از مراحل زایمان سزارین فیلمبرداری می کنند و آن را با مبالغ مختلفی در اختیار بیمار قرار می دهند.

خوشیده در خصوص اینکه چنین کارهایی جایگاه قانونی دارد، گفت: اگر این کار با اطلاع و هماهنگی بیمار انجام شود و طرفین راضی باشند، اشکال قانونی ندارد.

رئیس اداره سلامت مادران وزارت بهداشت ادامه داد: وقتی بیمار، جراح و بیمارستان برای انجام این کار توافق دارند، چه اشکالی دارد که این کار صورت بگیرد.

شنیده شده هزینه ای که بابت فیلمبرداری از مراحل زایمان در بیمارستانهای خصوصی دریافت می شود حداقل ۸۰ هزار تومان است.

خوشیده در خصوص انجام چنین کارهایی در بیمارستانهای دولتی اظهار بی اطلاعی کرد و افزود: اگر مواردی از انجام این کار بدون اطلاع بیمار گزارش شود، برخورد می کنیم.

دکتر مریم کاشانیان، رئیس بیمارستان شهید اکبرآبادی به عنوان یکی از بیمارستانهای تخصصی زایمان در جنوب شهر تهران به خبرنگار مهر گفت: تنها موضوع فیلمبرداری از مراحل زایمان نیست بلکه برای دریافت هزینه بیشتر از بیمار، منوی باز غذا در اختیار بیمار و همراهش قرار می گیرد.

وی افزود: این قبیل خدماتی که در بیمارستانهای خصوصی ارائه می شود اغلب برای کسب درآمد بیشتر است.

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.