علایم و نشانه‏ های بارداری در هفته‏ های اول و دوم بارداری

193

تغییرات بسیاری در بدن شما می ‏توانند نشانه بارداری باشند. اگر یک یا چند نشانه زیر در شما وجود دارد و فکر می ‏کنید باردار هستید، به پزشک مراجعه کنید:

قاعده نشدن

تهوع، با یا بدون استفراغ

احساس تنفر یا میل بسیار به نوعی غذا (ویار)

خستگی

ادرار مکرر

تغییر و حساس شدن سینه‏ ها

احساس جدید و خاص در ناحیه لگن

احساس مزه فلزی در دهان

اولین علامت چیست؟ برای هر زن متفاوت است. ممکن است اولین علامت بارداری ، قاعده نشدن در زمان موردانتظار باشد.

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.