سندرم X شکننده چیست ؟

160

این سندرم معمول ‏ترین علت ارثی عقب ‏ماندگی ذهنی است. این مشکل می تواند در دخترها و پسرها روی دهد. با تغییرات رفتاری به همراه اوتیسم و عقب ‏ماندگی  ذهنی و تأخیر در تکامل علاوه بر مشکلات صورتی همراه است که هرچه کودک بزرگ‏تر شود، قابل تشخیص ‏تر خواهد شد. تست برای ژنی که این سندرم را ایجاد می ‏کند به ‏وسیله تجزیه  DNA صورت می ‏گیرد. تشخیص دوران بارداری به DNA گرفته شده از مایع آمنیوتیک یا از پرزهای جفتی نیاز دارد. تست دوران بارداری باید برای  تعیین ناقلان ژن X شکننده پیشنهاد شود و همچنین درخانواده‏ های با سابقه عقب‏ ماندگی ذهنی هم پیشنهاد می ‏شود.

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.