سندرم ترانسفوزیون قل‏ ها به یکدیگر (TTTS)

267

TTTS فقط در قل‏ های همسان روی می ‏دهد که جفت یکسانی دارند. این سندرم همچنین به‏ عنوان سندرم ترانسفوزیون کوریون بین جفتی هم معرفی شده است. اینبیماری  از نوع خفیف تا شدید متغیر است و  می تواند در هر زمان در حاملگی  روی  دهد، حتی  زمان تولد.

TTTS رویدادی  اتفاقی است که نمی ‏توان از آن پیشگیری  کرد، زیرا یک بیماری  ژنتیک یا ارثی  نیست. ما معتقدیم که این بیماری در ۵ تا ۱۰% تمام حاملگی ‏ها با دوقلوی  همسان روی  می ‏دهد. TTTS مشکل حاملگی ‏های دوقلویی تک کوریونی است و در دوقلوهایی که ۲ جفت دارند روی نمی ‏دهد. (دوکوریونی ) شدت این سندرم بر حسب اینکه درچه مرحله حاملگی  روی دهد متفاوت است یعنی اگر زودتر روی دهد،جدی ‏تر خواهد بود.

در سندرم TTTS، بچه‏ ها ناهنجاری  ندارند. TTTS بیماری ‏ای است که در دوقلوهایی که یک جفت دارند و جریان خون یکسانی دارند روی می ‏دهد. این موقعیت اجازه می ‏دهد که خون یک جنین یا قل به دیگری  منتقل شود. جنین دهنده خون کوچک و کم‏ خون می ‏شود.در بدن آن نسبت به تأمین خون تعداد زیادی از ارگان‏ های داخلی خود به‏ خصوص کلیه‏ ها به‏طورجزئیی  عمل می ‏کند. این قضیه باعث کاهش ادرار خروجی و حجم کم مایع آمنیوتیک می شود. برخی اوقات آنقدر مایع آمنیوتیک کم است که جنین در سونوگرافی به ‏صورت چسبیده روی دیواره رحم نمایان می ‏شود.

در مقابل، قل گیرنده بزرگ می ‏شود و حجم زیادی خون دارد و مقادیر زیادی ادرار تولید می ‏کند بنابراین با حجم زیادی از مایع آمنیوتیک احاطه می ‏شود. خون جنین غلیظ شده و پمپ کردن آن به بدن برایش مشکل می ‏شود. این امر به نارسایی  قلبی و هیدروپس و مرگ جنین منجر می ‏شود. دوقلوها معمولاً از نظر سایز با هم فرق دارند. همچنین می ‏توان تفاوت شاخصی در تخمین وزن‏ های جنینی داشت.

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.