زایمان در منزل، امکانپذیر است؟

247
ویکی نی نی به نقل از آفتاب: تقریباً از ماه هشتم باردارى زن جوان باید تصمیم قطعى خود را بگیرد، که کودک خود را در منزل و یا در زایشگاه و بیمارستان به‌دنیا آورد. این از خصوصیات عصر ما است که در تمام دنیا تعداد وضع حمل‌هائى که در بیمارستان و کلینیک‌ها انجام مى‌شود روبه افزایش است و زایمان در منزل روز به روز کاهش مى‌یابد.
بسیارى از زن و شوهرهاى جوان هنوز خانهٔ شخصى ندارد و یا محل سکونت آنها زیاد مختصر است و براى تولد بچه مناسب نیست. در این موقعیت داشتن کمک مؤثر است اما متأسفانه اکثر بستگان در هنگام زایمان نمى‌توانند حضور داشته باشند، زیرا هر کدام داراى شغل و کار و بالأخره به نوعى گرفتارى دچار هستند.
پرستار خصوصیِ کاردان نیز همیشه آماده نیست، یا مطالبهٔ دستمزد زیاد مى‌نماید. با توجه به آنچه رفت به‌اضافهٔ اینکه خانم فکر مى‌کند در بیمارستان بهتر مى‌توان استراحت کند و بهبود یابد، خانم‌هاى باردار اکثراً بیمارستان و زایشگاه را ترجیح مى‌دهند.
ضمناً مطالبى هم در زایمان کم درد یا بدون درد شنیده یا خوانده‌اند که در رابطه با این مطلب تصور مى‌کنند زایمان را در زایشگاه بهتر از خانه صورت خواهد گرفت. در بسیارى از کلینیک‌ها بخش‌هاى مجزائى وجود دارد که در آنجا با تعلیم ورزش‌هائى مخصوص، خانم‌هاى باردار را براى یک زایمان طبیعى آماده مى‌کنند. در آنجا خانم حامله با محیط و اتمسفر بیمارستان که قبلاً از آن وحشت داشت آشنا مى‌شود و به آن عادت مى‌کند.
از محسّنات فارغ شدن در منزل یکى این است که زائو مى‌تواند کم‌کم از بستر بلند شده و کارهاى منزل را شروع کند و به آن سر و سامانى بخشد. و دیگر اینکه آنهائى که در منزل فارغ مى‌شوند شیر آنها بیشتر از خانم‌هائى که در بیمارستان وضع حمل مى‌نمایند مى‌باشد و این به تجربه ثابت شده است.
وضع حمل در منزل احساس وابستگى و تعلق فامیلى را قوى‌تر مى‌نماید. بستگان و اطرافیان چون شخصاً شاهد جریان زایمان هستند، مادر جوان را بهتر درک نموده و با او بیشتر همدردى مى‌نمایند.
همان‌طورى که زایمان در منزل را توصیه مى‌کنیم، به خانم‌هائى که به‌دلیلى تصور مى‌کنند که امکان دارد زایمان آنها با اشکالى روبه‌رو گردد با تأکید سفارش بلکه نصیحت مى‌کنیم که آنها حتماً بیمارستان را براى فارغ شدن، انتخاب نمایند، زیرا آنها باید کراراً مورد معاینهٔ پزشک قرار گیرند.
 انتخاب قابله
انتخاب قابله کار زیاد ساده و آسانى نیست. چون این انتخاب باید براساس شناختى که از قابله در مورد کار وى وجود دارد انجام گیرد، او باید کاملاً مورد اعتماد و اطمینان باشد. یک قابلهٔ خوب داراى این صفات و خصوصیات خواهد بود: با مهارت و با تجربه، در رعایت نظافت و بهداشت بسیار دقیق، آگاه و با اطلاع به‌کار خود علاقمند و با اطرافیان خوش برخورد باشد و در کمال مهربانى رفتار نماید.
درقصبات و جاهاى کوچک، قابلهٔ خوب کمتر مى‌توان یافت، اما در شهرهاى بزرگ قابله‌هاى شایسته و با تجربه زیاد وجود دارد، ولى شناختن و یافتن آنها کار آسانى نیست، زیرا انتخاب قابله براساس شناختى که از کار او و سابقه‌اى که در کار قابلگى دارد باید باشد که انسان بتواند کاملاً به او اعتماد و اطمینان داشته باشد. در این موقعیت باید از تجربه و اطلاعات خانم‌هائى که فرزندان متعدد دارند استفاده نمود، زیرا آنها قابله‌هاى خوب و مورد اعتماد را مى‌شناسند.
برحسب قانون وضع حمل، حضور قابله الزامى است و بر انجام آن تأکید گردیده است. چنانچه کسى بدون حضور قابله وضع حمل نماید و به نوزاد صدمه‌اى وارد شود، مادر مجازات خواهد شد.
خانمى که قصد دارد در بیمارستان فارغ شود، باید خود را حداکثر از ماه هفتم به بیمارستان معرفى نموده، با طبیب، ماما و پرستار زایشگاه ملاقات نماید، که هم معارفه آشنائى برقرار شود، و هم دربارهٔ تجهیزات و لوازمى که باید خانم خود با زایشگاه ببرد مشورت و مذاکره گردد. ضمناً در این موقعیت مى‌توان در مورد هزینهٔ بیمارستان نیز کسب اطلاع نمود.

 

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.