زایمان در آب

393
زایمان در آب

ویکی نی نی:ایمان در آب یک زایمان طبیعی است که ضمن درد کمتر نیازی به استفاده از داروهای بی حسی ندارد.در روش زایمان در آب با استفاده از آب با دمای ۳۷- ۳۴ درجه و relaxation عضلات، یک زایمان طبیعی اما بدون درد در آبگرم صورت میگیرد.از مزایای این روش درد کم و عدم استفاده از داروهای بی حسی است اما در این روش در عین حال خطر بروز مشکلات تنفسی به جهت ورود آب به ریه نوزاد و عفونت و خونریزی برای مادر وجود دارد.

Water birth

در ایران نیز در تهران و اصفهان در چند بیمارستان زایمان در آب صورت می گیرد.
دکتر زهرا نصیری

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.