روش های درمان ناباروری و نازایی –قسمت اول

139
روش های درمان ناباروری و نازایی –قسمت اول

ویکی نی نی:نازایی به،عدم باروری پس  ازیکسال (برای افراد بالای ۳۵ سال شش ماه) نزدیکی فعال زوجین بدون استفاده ازوسایل جلوگیری اطلاق میشود.
حدود  ۸۵% زوجین درسال اول و ۹۳% درطی سال دوم زندگی مشترک شانس حاملگی  دارند و پس ازسال دوم ازدواج شانس حاملگی رو به،کاهش میرود.
نازایی یک مسئله شایع و نگران کننده برای زوجین محسوب میشودو تقریبا ۱۵% زوجین ازاین بیماری رنج میبرند .
علل نازایی چند فاکتوری بوده و باید هر دو زوج بطور دقیق مورد بررسی قرار گیرند. بطور عمده نازایی به،دو فاکتور زنانه و مردانه تقسیم میشود.
ازعلل مهم نازایی درزنان اختلال درتخمگذاری hsj.
ضایعات لوله رحمی– اندومتریوز و غیره میباشد و علل مهم مردانه اختلال درعملکرد ، تعداد و شکل اسپرم میباشد.
عوامل مختلفی ازقبیل افزایش سن- نوع تغذیه ، چاقی ، عوامل محیطی و شغلی و داروها ، اختلالات کروموزومی و ژنتیکی و غیره میتواند روی قدرت باروری زن و مرد تاثیر بگذارد .
درمان ناباروری بستگی بعلت ناباروری، مدت زمان نابارور بودن، سن والدین متفاوت است. برخی مشکلات  ناباروری قابل درمان نیستند. اما با پیشرفت های بدست آمده، امکان باردار شدن یک خانم ازطریق تکنولوژی و فرایندهای مربوط به،تولید مثل وجود دارد.
توصیه به،زوجین
روش های زیر برای زن یا مرد و یا هر دوی آن ها استفاده میشوند:
معمولا به،زوجین توصیه میشودتعداد آمیزشهای خود را افزایش دهند. ۲ تا ۳ بار آمیزش جنسی درهفته احتمال باروری را  درآنها افزایش میدهد. به،هرجهت تعداد انزال های بیشتر میتواند ازتعداد اسپرم ها نیز بکاهد. اسپرم دردستگاه تناسلی زن تا ۷۲ ساعت مقاومت میکند و یک تخمک نیز میتواند تا ۲۴ ساعت بعد ازتخمک گذاری بارور باقی بماند.
مراحل درمان یک زوج نابارور:

The treatment of infertile couples
مراحل درمان یک زوج نابارور

– ابتدا بایستی زوجین برای تشکیل پرونده و تعیین وقت به،پزشک متخصص مراجعه نمایند  حضور هر دو زوج درمراحل انجام این مساله و بررسیهای اولیه ضروری میباشد.
– پزشک متخصص زنان پس ازپرسیدن شرح حال ، تاریخچه بیماری و معاینه ، آزمایشاتی مانند  آزمایش هورمونهای , LHو FSH پروژسترون ، استرادیول ، پرولاکتین و HSG را درخواست میکند. متخصص زنان پس ازمشاهده نتایج ، روش درمانی مناسب جهت زوجین پیشنهاد مینماید.
– معاینه مرد توسط متخصص آندرولوژی : شرح حال و تاریخچه بیماری گرفته و پس ازمعاینه ، آزمایشات لازم ازجمله آزمایش مایع انزال درخواست میگردد. پزشک پس ازمشاهده نتیجه آزمایشات، روش درمانی مناسب جهت زوجین پیشنهاد مینماید.

آزمایش مایع انزال درآقایان:

Testing in men
آزمایش مایع انزال درآقایان

بررسی مایع انزال (منی) و تست Cap  یک آزمایش میکروسکپی و ماکروسکپی بسیار مهم جهت ارزیابی قدرت باروری یک مرد میباشد.
برای تهیه نمونه (منی ) باید موارد زیر رعایت گردد.
– نمونه بایستی به،فاصله سه روز پس ازنزدیکی وکمتر ازهفت روز نزدیکی تهیه گردد.
– نمونه باید درمحیط آرام و بدون استرس تهیه گردد.
– تهیه نمونه باید کاملا تمیز و بهداشتی صورت گیرد .
– ظرف جمع آوری نمونه بایستی سربسته نگهداری شود.
– نمونه بایستی سریعا به,داخل انکوباتو رc ْ ۳۷  انتقال یابد.
-درمواردی که انسداد مجاری انزالی تشخیص داده شود متخصص اورولوژی با استفاده ازعمل جراحی ساده نمونه اسپرم را ازمجاری انزال یا بیضه تهیه مینماید.
– درصورت نیازتست آنتی اسپرم آنتی بادی (بررسی آنتی بادی علیه اسپرم) و تست پراکسیدازبمنظور بررسی عفونت دستگاه تناسلی مردانه نیز  انجام میگیرد.

درمان‌های ناباروری  زنان

Female Infertility
درمان‌های ناباروری زنان

داروهای باروری:
اولین درمان برای زنان نابارور که بدلیل اختلال درتخمک گذاری دچار ناباروری میباشند، مصرف داروهای باروری است . این داروها  با تحریک تخمدان و ایجاد عمل تخمک گذاری روند آنرا فعال مینمایند.
داروهای باروری عبارت است از:
-گنادوتروپینهای انسانی یاHMG برای زنانی که بدلیل نارسایی غده ی هیپوفیز، تخمک گذاری ندارند.
-کلومیفن درزنانی که دچار سندرم تخمدان پلی کیستیک و یا دیگر نارسایی تخمدانی هستند، باعث تحریک تخمک گذاری میشود.
-هورمون تحریک کننده فولیکول یاFSH :  باعثFSH ، تحریک تخمدان ها بمنظور رشد و تکامل فولیکول های حاوی تخمک است.
-گنادوتروپین های جنین انسانی یا HCG :درترکیب با کلومیفن، HMG و FSH استفاده میشود
-آنالوگ هورمون آزاد کننده گنادوتروپین (GnRH): زنانی استفاده میشودکه سیکل های نامنظم تخمدانی و یا تخمک گذاری نابالغی را قبل ازرسیدن کامل فولیکول دارند.
-متفورمین  گلوکوفاژ:باعث افزایش میزان تخمک گذاری میشود. این دارو زمانی استفاده میگردد که مقاومت به،انسولین، علت ناباروری باشد. مقاومت به،انسولین درایجاد سندروم تخمدان پلی کیستیک نقش دارد.
-بروموکریپتین : برای زنانی استفاده میشودکه بعلت  داشتن پرولاکتین بالا، سیکل های تخمک گذاری نامنظمی دارند.
منبع:کودک آنلاین

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.