روش های درمان ناباروری و نازایی – قسمت دوم

166
روش های درمان ناباروری و نازایی – قسمت دوم 

کی نی نی:ناباروری میتواند ازمشکل باروری دریکی از،زوجین  و یا حاصل ترکیبی ازعوامل درهر دو طرف ناشی شود که،شروع و یا تداومبارداری رادچار مشکل مینماید.

Infertility and infertility treatment
روش های درمان ناباروری و نازایی

جراحی:

جراحی نیز یکی ازراههای درمان ناباروری ونازایی است. انسداد لوله های فالوپ رحم اندومتریوز، فیبروئید‌ها و کیست‌های تخمدان راازطریق جراحی میتوان برطرف نمود. حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد اززنانی که،برای درمان اندومتریوز و بافت اسکار (جای زخم) مورد درمان قرار می‌گیرند بارور می‌شوند.

تکنولوژیهای تولید مثل کمکی (ART):
ART ، انقلابی دردرمان ناباروری و نازایی است. پیشرفتهای پزشکی، بسیاری از،زوج ها راقادربه،داشتن کودکبیولوژیک خودشان کرده است.
معمول ترین روشهای درمان ناباروری و نازایی کمکی

باروری خارج ازرحم (IVF)
IVF  یکی ازموثرین روشهای کمک  باروری است.که،دراین روش ، تخمک،بالغ راازبدن خانم برمیدارند و آن رابا اسپرم,مرد درظرفی درآزمایشگاه بارور میکنند و جنین حاصله را۳ تا ۵ روز بعد ازبارور شدن، دررحم مادرجایگذاری میکنند.
این شیوه زمانی پیشنهاد میگردد که،هر دو لوله فالوپ مسدود شده باشند. این درمان دربسیاری ازشرایط دیگر نیز استفاده میشود، ازجمله آندومتریوز، ناباروری ناشناخته، ناباروی بدلیل فاکتورهایی ازطرف مرد و اختلالات تخمک،گذاری.
IVF  احتمال چند قلوزایی راافزایش میدهد، زیرامعمولاً چندین تخم بارور شده دربافت رحم جایگذاری میشوند. همچنین درIVF  نیازبه،آزمایشهای مکرر خون و تزریق روزانه هورمون ها میباشد.

تلقیح اسپرم,داخل رحم IUI:
دراین روش مایع انزال ازشوهر گرفته میشود و پس ازشستشو و جداسازی ، اسپرم های زنده بوسیله کانتر (لوله پلاستیکی) همزمان با تخمک،گذاری وارد حفره رحم میشود. تحریک تخمدان قبل ازتزریق اسپرم,بدلیل دستیابی به،شانس بالای حاملگی توصیه میشود.دراین روش  زمان تخمک،گذاری بوسیله سونوگرافی های متعدد ازتخمدان درروزهای متوالی و گاهی با اندازه گیری هورمونهای جنسی درادرار و خون مشخص میشود . این درمان رادرموارد مختلفی ازجمله نازایی با علت نامشخص ،بعضی اختلالات اسپرم، وجود موکوس نامناسب د ردهانه رحم برای عبور اسپرم,و بعضی ازبیماران با اختلالات تخمک گذاری میتوان استفاده کرد این روش رامعمولا تا ۵-۶ بار دریک زوج انجام میدهند  و شانس حاملگی بعد از۴ دوره حدود ۳۵% میباشد  و نیازبه،استراحت نمیباشدو مریض ها میتوانند فعالیت روزانه خود راداشته باشند.

روش های درمان ناباروری و نازایی
روش های درمان ناباروری و نازایی

تلقیح نطفه به،داخل رحم  GIFT
روش فوق تا مرحله جمع آوری تخمک،و تهیه و آماده سازی اسپرم,مشابهIVF  است.واسپرم و تخمک،ازطریق لاپاروسکپی به،لوله رحم منتقل میشود و دراین روش نیازبه،لوله رحم سالم میباشد.
 انتقال نطفه بارور شده داخل لوله رحم   ZIFT
این روش ترکیبی ازو GIFT  میباشد بیماران مشابهIVFآماده شده و تخمک ها جمع آوری و درآزمایشگاه لقاح صورت میگیرد جنین  تک سلولی تشکیل شده و ازطریق لاپاراسکپی بداخل لوله رحم منتقل میشود این روش درمواردی که،انتقال جنین ازدهانه رحم مشکل باشد انجام میشود.
 تزریق اسپرم،داخل تخمکICSI
دراین روش  اختلالات شدید اسپرم،شامل شکل و حرکت غیر طبیعی  رادرمان مینماید که,اسپرم،منفرد بوسیله سوزن باریک که۱۲ برابر نازکتر ازیک تار مو است; درحالیکهتخمک، بوسیله پیپت نگهدارنده ثابت نگهداشته شده است;مستقیما داخل سیتوپلاسم تخمک,تزریق میشود و واکنش اسپرم و تخمک,راتسهیل مینماید میزان لقاح برای هر تخمک ۷۰% و میزان موفقیت حاملگی برای هر سیکل درمانی بیش از۲۴% گزارش شده است.
تخمک‌ها یا تخم‌های بارور (رویان) اهدایی
با استفاده ازتکنیک‌های لقاح خارج رحمی، می‌توان تخمک(یا رویان) اهدا شده توسط زن دیگری رابا اسپرم،زوج‌تان ترکیب کرده و دررحم شما بکارند.
عوارض جانبی: ممکن است;نیازباشد که,اهدا کننده تخمک یا رویان راانتخاب کنید که,این امر فرآیندی زمان‌بر است. همچنین شاید احساس کنید که,نوزادتان ازلحاظ ژنتیکی بطور کامل به,شما و زوج‌تان تعلق ندارد.
میزان موفقیت: حدود ۴۳ درصد اززنانی که,تخمک اهدایی رابا روش IVF بارور کرده‌اند و دررحم‌شان کاشته‌اند یا زنانی که,رویان اهدایی رادررحم‌شان کاشته‌اند، بارور شده‌اند.
عوارض درمان های ناباروری:

درمان های ناباروری، عوراض خاصی دارند که,عبارتند از:
حاملگی چند قلویی:
بیشترین و معمول ترین عارضه درروشهای درمان نا باروری کمکی ، حاملگی چند قلویی است. تعداد جنین های نگه داشته شده و بالغ شدن آن ها و نهایتاً تولدشان، تصمیمی است;که,توسط زوج ها گرفته میشود.
سندرم تحریک بیش ازحد تخمدان (OHSS):
درصورت تحریک بیش ازحد، تخمدانها بزرگ میشوند و منجر به,درد و نفخ میگردند. معمولاً علائم خفیف و متوسط این سندرم نیازبه,درمان ندارند و ازبین میروند، زنان جوان و کسانی که,مبتلا به,سندرم تخمدان پلی کیستیک هستند، نسبت به,بقیه درمعرض خطر بیشتری برای ابتلا به,سندرم تحریک بیش ازحد تخمدان میباشند.
خونریزی یا عفونت:
مانند هر فرایند تهاجمی دیگری، دردرمان های ناباروری و تکنولوژی های مربوط به,آن  نیز خطر خونریزی و عفونت وجود دارد.
وزن کم هنگام تولد:
بالاترین درصد خطر وزن کم هنگام تولد، مربوط به,حاملگی های چند قلویی است. درحاملگی تک نوزادی نیز بالاترین خطر وزن کم هنگام تولد، مربوط به,درمان از طریق ART است.
نارسایی های مادرزادی:
ممکن است؛درمان ART با نارسایی های مادرزادی همراه باشد. ولی این موضوع نیاز به,تحقیقات بیشتری برای تایید دارد. اگر میخواهید از این روش درمانی استفاده کنید، بهتر است؛بدانید که,تا کنون، ART موفق ترین روش برای درمان ناباروری و نازایی بوده است.

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.