در بارداری از کدام ماه مسافرت نکنیم؟

166
در بارداری از کدام ماه مسافرت نکنیم؟

ویکی نی نی:زنان حامله بهتر است از هفته ۲۰ بارداری مسافرت نکنند.

 برخی از نکاتی که زنان باردار بایستی درباره مسافرت در بارداری آنها را رعایت کنند بدین شرح است:

Pregnancy and Travel

انتخاب مقاصد نزدیک برای مسافرت
توقف های پی در پی در طول مسیر برای پیاده روی زن (هر ۲ ساعت یکبار ۱۵ دقیقه)
احتیاط بیشتر برای مادران چندقلو
مصرف مواد غذایی تمیز و مطمئن در طول سفر
ممنوعیت سفر برای مادران باردار با سابقه زایمان زودرس
عدم استفاده از هواپیما
ترجیحاً استفاده از قطار به جای سایر وسایل نقلیه

منبع:نی نی سرچ

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.