درمان های ناباروری مربوط به زنان

249

ویکی نی نی:اصلی ترین درمان برای زنان نابارور که به دلیل اختلالات در تخمک گذاری دچار ناباروری شده اند، مصرف داروهای باروری می باشد. این داروها تخمک گذاری را تنظیم می کنند و یا منجر به تحریک تخمک گذاری می شوند. به طور کلی آنها مشابه هورمون های طبیعی مثل LHوFSH  عمل می کنند و روند تخمک گذاری را فعال می نمایند.

داروهای معمول باروری عبارتند از:

کلومیفن (کلومید، سروفن): این دارو به صورت خوراکی استفاده می شود و در زنانی که دچار سندرم تخمدان پلی کیستیک و یا دیگر نارسایی های تخمدانی هستند، تخمک گذاری را تحریک می کنند. این دارو منجر به رهاسازی هورمون های LH وFSHاز غده هیپوفیز می شوند و این دو هورمون نیز باعث رشد فولیکول تخمدانی یعنی فولیکولی که حاوی تخمک است، می شوند.

• گنادوتروپین های یائسگی انسانی یا hMG (رپروکسن): این داروی تزریقی برای زنانی استفاده می شود که به خودی خود به دلیل نارسایی غده هیپوفیزی تخمک گذاری ندارند. برخلاف داروی کلومیفن که غده هیپوفیز را تحریک می کند، این دارو و دیگر گنادوتروپین ها به طور مستقیم تخمدان ها را تحریک می کنند. این دارو شامل هر دو هورمون LH وFSHمی باشد .

هورمون تحریک کننده فولیکول یا FSH(براول ، گنال F): عملکرد FSHتحریک تخمدان ها به منظور رشد و بالغ شدن فولیکول ها ی حاوی تخمک می باشد.

•  گنادوتروپین های جنین انسانی یا HCG(اویدرل، پرگنیل): این دارو در ترکیب با کلومیفن، HMGو FSHاستفاده می شود . این دارو فولیکول را تحریک به رهاسازی تخمک می کند.

آنالوگ هورمون آزاد کننده گنادوتروپین (Gn-RH): این درمان برای زنانی با سیکلهای نامنظم تخمدانی  و یا زنانی که تخمک گذاری نابالغی را قبل از رسیدن کامل فولیکول دارند، استفاده می شود. آنالوگ های GN-RHبه طور پیوسته GN-RHرا به غده هیپوفیز تحویل می دهند و در این حالت تولید هورمونی تغییر می یابد؛ در نتیجه پزشک توانسته است منجر به رشد فولیکولی از طریق FSHشود.

مهار کننده های آروماتاز (آروماتاز آنزیمی است که تبدیل تستوسترون را به ترکیب آروماتیک استرادیول تسریع می کند): این دسته از داروها که شامل لتروزول (فمارا) و آناسترازول (آریمیدکس) هستند در درمان سرطان پیشرفته سینه به کار می روند. گاهی اوقات پزشکان این دارو را برای زنانی که تخمک گذاری ندارند و به درمان کلومیفن سیترات نیز پاسخ نداده اند، به کار می برند. لتروزول توسط سازمان غذا و دارو به عنوان دارویی برای ایجاد تخمک گذاری تایید نشده است. داروسازان به پزشکان اخطار داده اند که از این داروی برای هدف درمان ناباروری استفاده نکنند چراکه عوارض جانبی مضری را به همراه دارد. این اثرات جانبی عبارتند از نارسایی های مادرزادی و سقط جنین.

متفورمین (گلوکوفاژ): این داروی خوارکی برای زیاد کردن میزان تخمک گذاری استفاده می شود. این دارو زمانی استفاده می شود که مقاومت به انسولین، علت شناخته شده ناباروری باشد. مقاومت به انسولین در توسعه سندرم تخمدان پلی کیستیک نقش دارد.

بروموکریپتین (پارلودل): این دارو برای زنانی استفاده می شود که به دلیل سطوح افزایش یافته پرولاکتین سیکل های تخمک گذاری نامنظمی دارند؛ پرولاکتین هورمونی است که در زنان شیرده باعث تولید شیر می شود. بروموکریپتین تولید هورمون پرولاکتین را مهار می کند.

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.