درد عصب سیاتیک در بارداری

72

بسیاری از زنان با پیشرفت بارداری ، گاه دچار دردهای شدیدی در ناحیه کمر و باسن می ‏شوند که به سمت پایین یا کنار پاها تیر می ‏کشد.

این درد را درد عصب سیاتیک می ‏نامند. عصب سیاتیک در لگن از پشت رحم می ‏گذرد و وارد پاها می ‏شود. اعتقاد داریم که این درد به ‏دلیل فشار رحم در حال بزرگ شدن روی عصب سیاتیک ایجاد می ‏شود.

بهترین راه درمان این درد آن است که روی پهلوی مخالف خود بخوابید. این وضعیت باعث می ‏شود که فشار از روی عصب برداشته شود.

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.