داروهای باروری و خطر حاملگی های چند قلویی

177
داروهای باروری و خطر حاملگی های چند قلویی

ویکی نی نی: داروهای تزریقی باروری احتمال تولدهای چند قلوزایی را افزایش می دهند داروهای خوراکی باروری مانند کلومید، احتمال چند قلوزایی را در حد کمتری افزایش می دهند. استفاده از این داروها نیاز به کنترل دقیق از طریق آزمایشات خون، آزمایشات هورمونی و اندازه گیری های اولتراسوند سایز فولیکول تخمدان دارد.

به طور کلی، هرچه تعداد جنین ها بیشتر باشد، ریسک نوزاد نارس و درد زایمانی بیشتر است. نوزادان نارس در معرض ریسک بیشتر مشکلات و بیماری های مختلف هستند. این ریسک ها در سه قلو بیشتر از دو قلوها و حاملگی های تک نوزادی است. ریسک حاملگی های چند قلویی می تواند کاهش یابد چنانچه خانمی برای راه اندازی تخمک گذاری به تزریق HCGنیاز داشته باشد، و آزمون های اولتراسوند نشان دهند که تعداد زیادی فولیکول بهبود یافته اند، در این حالت است که این خانم و پزشک وی می توانند تصمیم بگیرند که تزریق HCGرا محدود و یا قطع کنند. به هر جهت برای بسیاری از زوج ها، میل و علاقه به بچه دار شدن بر نگرانی بارداری چندقلویی غالب است.

زمانیکه چندین جنین در یک بارداری به وجود می آیند، برداشت یک یا تعداد بیشتری از جنین ها (کاهش بارداری چندقلویی) می تواند شرایط بهتری را برای جنین های بقایافته ایجاد کند. این کار مشکلات احساسی جدی ای را  برای بسیاری از افراد به وجود می آورد. چنانچه شما و همسرتان می بایستی تحت درمان با داروهای باروری قرار گیرید، بهتر است قبل از شروع درمان در رابطه با امکان فوق الذکر با پزشک خود مشاوره داشته باشید.

منبع:www.shafaf.ir

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.