جدول زیستی جسمانی (BBP)

193

تنظیم جدول زیستی  جسمانی  یک آزمایش جامع است که برای  ارزیابی  جنین طی بارداری به‏ کار می ‏رود. این جدول به تعیین سلامتی جنین کمک می ‏کند و هر زمانی  که نسبت به وضعیت سلامتی جنین تردیدی  وجود داشته باشد، این آزمایش انجام می ‏گردد. این تست سلامت جنین شما را داخل رحم اندازه‏گیری  می ‏کند.

در تنظیم این جدول از یک سیستم امتیازبندی  خاص استفاده می ‏شود. چهار مورد نخست از پنج مورد این آزمایش با سونوگرافی  و مورد پنجم با کنترل کننده های خارجی  انجام می ‏شوند. به هریک از این موارد امتیازی  اختصاص می ‏یابد. این پنج مورد عبارتند از:

حرکات تنفسی جنین

حرکات بدن جنین

سفتی  عضلات بدن جنین

میزان مایع آمنیوتیک

ضربات قلب واکنشی جنین (NST)

در طی آزمایش، پزشکان «تنفس» جنین را ارزیابی  می ‏کنند که همان حرکت یا باز شدن قفسه سینه جنین در داخل رحم است. امتیاز این مورد بر اساس تعداد تنفس یا حرکات قفسه سینه جنین است.

به حرکات بدن جنین نیز توجه می ‏شود. امتیاز طبیعی  نشان دهنده حرکات طبیعی  بدن جنین است. زمانی  امتیاز کمتری  داده می ‏شود که حرکات بدن جنین طی  یک دوره زمانی مشخص مشاهده نشود یا کم باشد.

سفتی عضلات بدن جنین نیز ارزیابی می ‏شود. وجود یا نبود حرکات دست و پای جنین مورد توجه قرار می ‏گیرد. تعیین حجم مایع آمنیوتیک نیاز به تجربه کافی  در انجام سونوگرافیدارد. در بارداری طبیعی ،مایع کافی اطراف جنین وجود دارد. زمانی  که مایع آمنیوتیک وجود نداشته باشد یا میزان آن کم باشد، نتیجه آزمایش غیرطبیعی محسوب می ‏شود.

کنترل ضربان قلب جنین (NST) با دستگاه ‏های کنترل کننده خارجی انجام می ‏شود. این دستگاه تغییر ضربان قلب جنین ناشی از حرکت بدن او را ثبت می ‏کند. مقدار تغییر ضربان قلب و تعداد موارد تغییر آهنگ آن، تفاوت می ‏کند و به شخص انجام دهنده آزمایش و تعریف او از «طبیعی بودن» بستگی  دارد.

امتیاز طبیعی ، ۲ و امتیاز غیرطبیعی برای  هریک از موارد ذکر شده، صفر است. امتیاز ۱ در هریک از این موارد، نشان دهنده حد وسط است. با جمع کردن امتیاز هر ۵ مورد، امتیاز کلی به ‏دست می ‏آید. ممکن است ارزیابی با توجه به دقت و پیشرفته بودن وسایل مورد استفاده و تجربه فرد انجام دهنده آن، متفاوت باشد. هرچه امتیاز بالاتر باشد، وضعیت سلامتی جنین بهتر است. کم بودن امتیازات می تواند باعث ایجاد نگرانی در مورد سلامت جنین شود.

اگر امتیاز پایین باشد ممکن است توصیه شود که جنین زایمان شود. اگر امتیاز خوب باشد، می ‏توان آن را بعدا تکرار کرد. اگر نتایج حد متوسط باشند، ممکن است آزمایش در روز بعد تکرار شود. تکرار آن به شرایط بارداری  شما و یافته ‏های جدول زیستی جسمانی  بستگی دارد. پزشک شما پیش از تصمیم‏گیری ، تمام اطلاعات موجود را ارزیابی خواهد کرد.

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.