تعیین جنسیت

270
تعیین جنسیت

پسر میخواهید؟

رژیم تغذیه:برای۹ هفته قبل ازلقاح مصرف مواد غذایی سرشار ازمنیزیم احتمال’پسردار شدن رابیشتر خواهد کرد.

 موز، سیب زمینی، استیک، گوشت بره، همبرگر و گوشت بوقلمون رادردستور غذایی خود قرار دهید.

 زمان لقاح:برای,داشتن نوزاد پسر، درزمان تخمک گذاری نزدیکی کنید تا اسپرمهای حاوی جنسیت پسرشانس بیشتری داشته باشند.

بهار یا پاییز

تعیین جنسیت
تعیین جنسیت

فصل پاییز زمان مناسبی برای,پسر دار شدن می باشد. زیرانوزادان پسردربرابر عفونت ها صدمه پذیرتر ازدختران هستند.

دختر می خواهید؟

رژیم تغذیه:

برای۹ هفته قبل ازلقاح مصرف مواد غذایی سرشار ازکلسیم احتمال,دختر دار شدن رابیشتر خواهد کرد.

پنیر، شیر، ماست، سبزیجات، سالاد، ماهی ساردین، هندوانه، خزبزه، طالبی، کلم بروکلی، جوانه ها و فرنی شانس دختر دار شدن راافزایش میدهد.

بر طبق این نظریه وجود مواد معدنی کلسیم و منیزیم درخون خانم ها، باعث احتمال,بیشتر پذیرش اسپرم ماده (حمل کنندگان کروموزم X ) توسط تخمک میگردد.

Boy or girl
تعیین جنسیت

زمان لقاح:

زمان نزدیکی نیز میتواند درتعیین جنسیت جنین موثر باشد.نزدیکی ۳ تا ۴ روز قبل اززمان تخمک گذاری احتمال,دختردار شدن رابیشتر میکند .

بهار یا پاییز

اگر نوزاد دختر میخواهیدبرای’اقدام به’بارداری,بهتراست;فصل بهار راانتخاب کنید.

روشهای علمی:

برطبق آمار و احتمال، دختر یا پسر شدن جنین تقریباً احتمال،یکسانی دارند و ۵۰/۵۰ است. بااین حال گاهی اوقات ممکن است؛نسبت دخترها به پسرها ویا نسبت پسرها به دخترها زیاد شود.

روش IVF

روش IVF معمولا برای،زوجهای نابارور انجام میگیرد. اما ازآن بعنوان یک راه مطمئین برای،تعیین جنسیت نیز میتوان بکار برد.

با این روش  تعدادی تخمک ازخانم گرفته می‌شود وسپس درآزمایشگاه، اسپرم‌ها داخل تخمک‌ها تزریق میکنند و جنین تشکیل میگردد.پس ازآن مورد آزمایش تعیین جنسیت جنین  قرار می‌گیرد و معلوم میگردد  جنین پسر است؛یا دخترپس ازآن جنین مورد نظر داخل رحم مادرمنتقل میشود.ایراد این روش هزینه بالای آن است.

تفکیک و تزریق اسپرم

احتمال، به نتیجه رسیدن این روش ۷۰الی ۸۰ درصد میباشد. دراین روش اسپرمها گرفته شده و ازطریق راههای آزمایشگاهی تا حدی اسپرمها راتفکیک میکنند . یعنی اسپرم های حاوی کرموزومهای پسر ازدختر جداسازی شده و بداخل رحم تزریق میگردد.البته باید درنظر داشته باشید که درهر دوره احتمال،رخداد حاملگی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد است. یعنی احتمال،جنسیت دلخواه ۷۰ تا ۸۰ درصد و احتمال، حاملگی با این روش ۳۰ تا ۳۵ درصد است.

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.