بوسیدن کودکان بر روی لب درست یا غلط؟!

1,300
بوسیدن کودکان بر روی لب درست یا غلط؟!

ویکی نی نی_گروه ترجمه:اکثر والدین کودکان خود را از ناحیه ی لب میبوسند و این کار را به عنوان نشانه ای از محبت می دانند ، اما دکتر شارلوترزنیک مخالف این کار است .
شارلوترزنیک هشدار می دهد که دهان منطقه محرک احساسات جنسی انسانها می باشد و ممکن است که این کار باعث تحریک و سردرگمی کودکان شود .

 

 

Children kissing on the lipsاما دکتر شارلوترزنیک تاکید می کند : از آنجا که دهان منطقه محرک احساسات جنسی است و یک بوسه از این ناحیه می تواند تحریک کننده و حتی گیج کننده باشد ، ممکن است کودکان با این کار متوجه فعالیت عاشقانه بین والدین خود شده و سردرگم شوند .
رزنیک، نویسنده کتاب قدرت تخیل کودک خود را چگونه از استرس و اضطراب به شادی و موفقیت تبدیل کنید، افزود: کودک با خود فکر میکند که بوسه پدر و مادر بر دهان یکدیگر به چه معناست ؟ و اگر من یک دختر یا پسر کوچک هستم چرا پدر و مادر بر دهان من بوسه می زنند ؟

روانشناسان کودک استدلال کرده اند که هیچ آسیبی در زمان اتفاق این کار به کودکان خردسال نخواهد رسید .
روانشناس بالینی سالی-آن مک کورمک می گوید : مطلقا بوسیدن کودک خردسال از لب های او باعث گیج شدن وی نخواهد شد .
وی این امر را مانند تغذیه ی کودک از شیر مادر می داند و این امر را تنها تماس مالشی قلمداد می کند .

 

 

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.