اشعه و گرما

161

تحقیقات نشان می‌دهد بین مرده‌زایی و نقایص‌ لوله عصبی و مردانی که با اشعه سرو کار دارند،ارتباط وجود دارد.گرما یک عامل خطر برای ناباروری در مردان است چرا که قرار گرفتن بیضه‌ها در محیط گرم بر کیفیت اسپرم‌ آنها اثر منفی می‌گذارد و گاهی اوقات هم بارورشدن‌شان‌ را به تاخیر می‌اندازد.دمای ایده‌آل برای تولید اسپرم‌ها دمایی زیردمای طبیعی بدن است.

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.