ارزیابی فوری ریسک (IRA) چیست ؟

193

یک تست غربالگری  جدید در خانه برای  سندرم داوون با نام IRA وجود دارد که جواب سریع‏تری در مراحل اولیه بارداری به ما می ‏دهد و میزان ۹۱% صحت دارد. IRA دو قسمت دارد، یک تست خون و یک سونوگرافی . زن مجموعه کیت را از بیمارستان یا یک عامل فروش تهیه می ‏کند. مادر انگشت خود را کمی سوراخ کرده و روی کارت کیت خونش را می ‏چکاند، این نمونه خونی  به آزمایشگاه IRA برای  تجزیه و تحلیل فرستاده می ‏شود. در آزمایشگاه سطوح  HCGو ماده‏ای  بنام پروتئین A پلاسمای مرتبط با بارداری مورد آزمایش قرار می ‏گیرد. هر دو به‏ وسیله جفت تولید شده و در بقای  پوشش رحم کمک می ‏کند اما سطوح بالای آنها می تواند با سندرم داوون همراه شود.

بخش دوم آزمایش، سونوگرافی ، تست نخاعی  است که سونوگرافی فضای پشت گردن کودک را اندازه‏ گیری  می ‏کند.

فضای  بیشتر در این قسمت، احتمال بیشتر ابتلا به سندرم داوون را ایجاد می ‏کند. پزشک شما  می تواند سونوگرافی را برنامه‏ ریزی  کند.

 

 

 

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.