اختلالات ژنتیکی یهودیان در بارداری

61

گروهی از شرایط پزشکی که اختلالات ژنتیکی در نظر گرفته می ‏شود، اکثرا در میان یهودیان نژاد اروپای شرقی روی می ‏دهد. این گروه یهودیان اشکنازی نام دارند.

حدود ۹۵% جمعیت یهودیان آمریکای شمالی از نژاد اشکنازی هستند. برخی بیماری ‏ها که در این گروه یافت می ‏شود، می تواند روی غیریهودیان و یهودیان سفاردی تأثیر گذارد. اگرچه، این اختلالات در میان یهودیان اشکنازی شایع‏تر و حدود ۲۰ تا ۱۰۰ برابر معمول است.

در اقدام تحقیقاتی بزرگی که صورت گرفته اینکه چرا این اختلالات متعدد بیشتر در جمعیت یهودیان اشکنازی روی می ‏دهد مشخص شده است. محققان معتقدند که ۲ پروسه در کار است.

 

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.