آزمایش مایع انزال برای ناباروری مرد

249

بررسی مایع انزال (منی) و تست Cap یک آزمایش میکروسکپی و ماکروسکپی بسیار مهم جهت ارزیابی قدرت باروری یک مرد می‌باشد.

برای تهیه نمونه (منی ) باید موارد زیر رعایت گردد.

۱) نمونه بایستی به فاصله سه روز بعد از نزدیکی با همسر و نه بیشتر از هفت روز نزدیکی تهیه گردد.

۲) نمونه باید در محیط آرام و بدون استرس تهیه گردد.

۳) طریقه تهیه نمونه باید کاملاً تمیز باشد.

۴) در هنگام انتقال نمونه ظرف جمع‌آوری نمونه سربسته نگهداری شود.

۵) نمونه سریعاً به داخل انکوباتور c ْ ۳۷ انتقال یابد.

* در مواردی که انسداد مجاری انزالی تشخیص‌داده‌شود متخصص اورولوژی با استفاده از عمل جراحی ساده نمونه (اسپرم) را از مجاری انزال (اپید‌ید‌یم) یا بیضه تهیه می‌نماید.

* در صورت نیاز تست آنتی‌اسپرم آنتی‌بادی (بررسی آنتی بادی علیه اسپرم) و تست پراکسیداز (بررسی عفونت دستگاه تناسلی مردانه) انجام می‌گیرد.

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.