آزمایش آمنیوسنتز در هفته های مختلف بارداری

286
آزمایش آمنیوسنتز در هفته های مختلف بارداری

ویکی نی نی:انجام آزمایش آمنیوسنتز در زمان های مختلف بارداری می تواند خطرات و عوارض متفاوتی در پی داشته باشد. در این جا سعی بر آن شده سن های مختلف انجام این آزمایش و خطراتی که در پی دارند را برای شما توضیح دهیم.

Amniocentesis during pregnancy
آمنیوسنتز در اوایل دوران بارداری
روش های جدیدی به دست آمده که می توان این آزمایش را در یازده تا چهارده هفتگی انجام داد. مزیت انجام آزمایش در این زمان این است، که زود تر به نتایج آن پی می بریم. اما آمنیوسنتز در اوایل دوران بارداری، می تواند با خطر سقط جنین همراه باشد. تحقیقات نشان می دهد، که مادرانی که در اوایل دوران بارداری، آمنیوسنتز انجام داده اند؛ درصد وقوع بیشتری از پای چماقی در فرزندان شان وجود داشته است.

آمنیوسنتز در اواسط دوران بارداری

این آزمایش در هفته چهارده به بعد و اغلب در هفته های شانزده تا هجده بارداری صورت می گیرد. البته در مواردی، مانند کنترل تکامل ریه ها در جنین، این آزمایش در هر زمانی، در طول دوران بارداری قابل انجام است.

آمنیوسنتز در اواخر دوران بارداری

آزمایش بعد از بیست هفتگی، خطر سقط جنین را به همراه ندارد. تنها خطری بسیار جزیی که وجود دارد؛ عفونت، پارگی پرده های جنین یا همان کیسه آب و یا شروع درد زایمان زودرس است.

منبع:farzand.net

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کپچا *