آزمایشات هورمونی برای مونث

341

 آزمایشات هورمونی در سه مرحله انجام می‌شود:

۱) در اولین ویزیت وضعیت هورمونهای LH , FSH پروژسترون، استرادیول، پرولاکتین TSH و بیمار د‌ر روز بیست و یکم سیکل قاعده‌گی بررسی می‌گردد.

۲) در هنگام شروع سیکل درمانی وضعیت هورمونهای LH , FSH پروستروژن و استرادیو‌ل، روز سوم سیکل قاعده‌گی، بررسی می‌گردد.

۳) در طی شروع سیکل درمانی وضعیت هورمونهای LH و استرادیول برای پیگیری نحوه پاسخ تخمدان به داروهای محرک تخمک‌گذاری بررسی می‌گردد.

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.