آزمایشات لازم برای زوج مونث

207

اسکن اولتراسوند:

 قبل ازشروع سیکل درمانی و درطی سیکل درمانی از آن برای بررسی رحم و تخمدانها استفاده می‌گردد.

لاپاراسکوپی:

 وسیله‌ایست که دارای یک تلسکوپ‌بوده که پزشک آنرا از طریق سوراخ کوچکی در شکم وارد بدن کرده و وضعیت ارگانهای لگنی زنان را بویسلیه آن بررسی میکند. دربعضی موارد پزشک برای تشخیص انسداد لوله رحم، اندومتریوز و چسبندگی‌های لگنی ا‌ز آن استفاده میکند.

هیستروسکوپی:

 وسیله‌ایست که دارای یک تلسکوپ بوده که پزشک آنرا از طریق دهانه رحم وارد رحم کرده و وضعیت رحم را بویسلیه آن بررسی می‌کند. پزشک در بعضی موارد برای تشخیص فیبروئید، پولیپ و اختلا‌لات مادرزادی رحم از آن استفاده می‌کند.

هیستروسالپنگو‌گرافی:(‌HSG)
در این روش پزشک پس از وارد کردن ماده حاجب رنگی بداخل حفره رحمی‌با فشار آهسته عبور ماده حاجب را از حفره رحمی‌، لوله رحمی‌بوسیله گرفتن عکس رادیولوژی بررسی می‌کند.

PCT (تست پس ازنزدیکی):

این تست آسانترین روش برای بررسی عملکرد اسپرم می‌باشد و در نزدیک و حوالی تخمک‌گذاری همسر انجام می‌شود. در این بررسی نمونه کوچکی ا‌ز ترشحات دهانه‌رحم چند ساعت پس از نزدیکی با شوهر زیر میکروسکوپ بررسی می‌گردد. وجود ۵ تا ۱۰ اسپرم متحرک در میدان بینایی میکروسکوپی نشانه طبیعی بودن تست می‌باشد.

بیوپسی آندومتر:

یک روش بسیار آسان بوده که نیاز به بیهوشی ندارد . پزشک در بعضی مواقع برای بررسی وقوع طبیعی تخم گذاری و عملکرد هورمونهای جنسی بر روی بافت پوششی داخل رحم (آندومتر) تکه کوچکی از آندومتر را برداشته و زیر میکروسکوپ بررسی می‌کند.

آزمایشات سرومی:

 به طور روتین قبل ازشروع در‌مانهای کمکی باروری برای عفونتهای ویروسی و میکروبی بیمار آزمایشات HBS Ag ,HIV (هپاتیت) و ( RPR VDRL) درخواست میگردد.

مشاوره ART:

پس از تشخیص علل نازایی، روشهای درمانی مختلف برای بیمار پیشنهاد و معایب و فواید آنها به بیمار شرح داده و به سولات زوجین توسط متخصصین مختلف پاسخ داده می‌شود .

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.